POČINJU JAVNE KONSULTACIJE O UNAPREĐENJU OBLASTI INFORMACIJA OD JAVNOG ZNAČAJA

Datum objave: 06-02-2018


 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 6. februara 2018. godine započinje postupak javnih, online konsultacija u cilju pripreme nacrta izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Konsultacije će trajati do 15. februara 2018. godine.

 

Stručna javnost, nevladin sektor i svi zainteresovani polazne osnove mogu preuzeti sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://mduls.gov.rs/dokumenta-zakoni-javne-rasprave.php, a svoje komentare i sugestije mogu poslati na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs.

 

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva.