Podaci o prosečnoj zaradi za jul 2018. godine

Datum objave: 25-09-2018

Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 260 od 25. septembra 2018. godine:

- Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u julu 2018. godine iznosi 68.029 dinara.

- Prosečna neto zarada u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u julu 2018. godine iznosi 49.202 dinara.

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 2. novembar 2018.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

BEOGRAD, 5. novembar 2018.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za korisnike budžetskih sredstava

PLATE I RACIONALIZACIJA U JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA