PODSEĆAMO DA JE ROK ZA UPLATU PRVE RATE POREZA NA IMOVINU ZA OBVEZNIKE KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE DO 17. FEBRUARA 2016. GODINE

Datum objave: 12-02-2016


 

Članom 39. stav 1. Zakona o porezima na imovinu - "Službeni glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002 (SUS), 80/2002, 80/2002 (dr. zakon), 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 (Odluka US), 47/2013 i 68/2014 (dr. zakon), uređeno je da obveznici koji ne vode poslovne knjige porez na imovinu plaćaju po rešenju organa jedinice lokalne samouprave, tromesečno - u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (što znači do 14. u mesecu februaru), na propisani uplatni račun javnih prihoda. Za prvo tromesečje porez se plaća akontaciono - u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

 

Rok plaćanja za prvo tromesečje je 14. februar, a kako je to neradni dan, onda se i zbog Dana državnosti koji se neradno praznuje 15. i 16. februara 2016. godine, ovaj rok pomera do 17. februara 2016. godine.

 

Na iznose akontacija koje nisu plaćene u propisanim rokovima, obveznik je dužan da plati kamatu koja se obračunava u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

 

Za neplaćanje i neblagovremeno plaćanje poreza propisane su novčane kazne, i to za preduzetnika u iznosu od 100.000 dinara (član 177. ZPPPA) i za poreske obveznike fizička lica (koja nisu preduzetnici) u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a ne manje od 5.000 dinara (član 180. ZPPPA).