POMERA SE POČETAK PRIMENE ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 30-12-2016


Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 108/2016) predviđa se pomeranje početka primene Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru na 1. januar 2018. godine, odnosno 1. jul 2017. godine za zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

 

Takođe, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predviđa se i rok za donošenje posebnih zakona kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u:

 

- organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave - do 1. jula 2017. godine,

 

- javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave - do 1. januara 2018. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a