POMERANJE SEDNICE IZVRŠNOG ODBORA NARODNE BANKE SRBIJE

Datum objave: 08-03-2018


Sednica Izvršnog odbora na kojoj se odlučuje o referentnoj kamatnoj stopi, a koja je, prema Okvirnom kalendaru održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije za 2018. godinu, trebalo da bude održana 8. marta, biće održana 14. marta 2018. godine.