PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO REŠENJU - OBRAZAC PP KDZ

Datum objave: 07-12-2015


U "Službenom glasniku RS", broj 100/2015 objavljen je Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice.

Pravilnikom je propisan novi Obrazac PP KDZ - Poreska prijava za porez na dobit po rešenju, koji Poreskoj upravi u elektronskom obliku počinje da se dostavlja od 1. januara 2016. godine.

Obrazac PP KDZ  zameniće dosadašnji Obrazac PPKDZ - Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa ostvaruje nerezidentni obveznik koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik ("Službeni glasnik RS", broj 56/13).

Detaljnije o ovome možete pročitati u časopisu REVIZOR i elektronskoj bazi IPC.Fin.