PORESKA UPRAVA JE DALA OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPDG-1S

Datum objave: 14-03-2017


Poreska uprava obaveštava obveznike poreza na prihode od samostalnih delatnosti da je usled tehničkih radova i korekcije portalske aplikacije otežano elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti - PPDG-1S.

 

Zbog velikog broja pitanja u vezi sa elektronskim podnošenjem poreske prijave PPDG-1S upućenih na mejl adresu objedinjena.naplata@purs.gov.rs, neophodno je razumevanje i strpljenje obveznika u dobijanju odgovora.

 

Podsećamo da je rok za predaju poreskih prijava PPDG-1S – 15. mart 2017. godine i nadamo se da će do tog roka problemi biti rešeni.