PORESKA UPRAVA JE DALA OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPDG-1S

Datum objave: 14-03-2017


Poreska uprava obaveštava obveznike poreza na prihode od samostalnih delatnosti da je usled tehničkih radova i korekcije portalske aplikacije otežano elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti - PPDG-1S.

 

Zbog velikog broja pitanja u vezi sa elektronskim podnošenjem poreske prijave PPDG-1S upućenih na mejl adresu objedinjena.naplata@purs.gov.rs, neophodno je razumevanje i strpljenje obveznika u dobijanju odgovora.

 

Podsećamo da je rok za predaju poreskih prijava PPDG-1S – 15. mart 2017. godine i nadamo se da će do tog roka problemi biti rešeni.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h