Poreska uprava je na svom sajtu objavila informaciju u vezi sa obavezom prijavljivanja skladišnog i poslovnog prostora poreskoj upravi od strane poreskih obveznika: prijave se od 27. avgusta primaju isključivo elektronskim putem

Datum objave: 23-08-2018


Poreska uprava je na svom sajtu dana 23. avgusta 2018. godine objavila informaciju u vezi sa obavezom poreskih obveznika da u skladu sa članom 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu ZPPPA), dostave Poreskoj upravi podatke o skladišnim, odnosno poslovnim prostorijama u kojima obavljaju delatnost.

Prema toj informaciji, u skladu sa članom 25. ZPPPA, svi poreski obveznici koji koriste skladišni odnosno poslovni prostor za obavljanje delatnosti, dužni su da od 27. avgusta 2018. godine obavezno dostavljaju podatke Poreskoj upravi o skladišnom, odnosno poslovnom prostoru u kome obavljaju delatnost, kao i da uredno prijavljuju izmene tih podataka pre početka korišćenja prostora.

Dostavljanje podataka će se isključivo vršiti elektronskim putem preko portala e-POREZI, gde se nalazi i tehničko uputstvo za dostavljanje podataka.

U okviru tehničkog uputstva dat je izgled obrasca koji je kreirala Poreska uprava: "Poreska prijava PEP-IPJ (Evidencija izdvojenih poslovnih jedinica privrednih subjekata i skladišta)", i kratko uputstvo o načinu popunjavanja i podnošenja ovog obrasca.

Obrazac još uvek nije dostupan na sajtu Poreske uprave. Očekuje se da će biti postavljen do 27. avgusta 2018. godine, kao i da će biti date detaljnije informacije o podacima koji se ovim obrascem dostavljaju Poreskoj upravi (imajući u vidu naziv obrasca i odredbe člana 25. ZPPPA), o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.