PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNU AKCIZE NA OBRASCU PP OA

Datum objave: 27-01-2018


Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na Obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave.