Poreska uprava je objavila Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV

Datum objave: 28-12-2018


Poreska uprava je na svom sajtu objavila Korisničko uputstvo za refakciju i oslobađanje od plaćanja PDV.

Naime, od 1. januara 2019. godine zahtevi za refakciju i oslobađanje od PDV podnosiće se Poreskoj upravi isključivo elektronskim putem.

Takođe, ovim povodom očekuju se i izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza i Pravilnika o ostvarivanju prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV o čemu ćemo blagovremeno pisati.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h