PORESKA UPRAVA JE OBJAVILA XSD FORMU ZA OBRAZAC POPDV

Datum objave: 02-11-2017


U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost i Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV od 1. januara 2018. godine Obrazac POPDV podnosi se Poreskoj upravi elektronskim putem uz poresku prijavu PP PDV.

 

Tim povodom, Poreska uprava je na svom sajtu u okviru sekcije ePorezi - Uputstva i obrasci objavila XSD formu za Obrazac POPDV koja se može koristiti za formiranje i slanje podataka iz računovodstvenog programa obveznika.

 

Prema obaveštenju Poreske uprave, uskoro će biti objavljeni i XML primeri za Obrazac POPDV.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h