PORESKA UPRAVA POZIVA PORESKE OBVEZNIKE DA PODNESU PORESKE PRIJAVE PRE OTPOČINJANJA KONTROLE

Datum objave: 13-04-2018


 

Poreska uprava je na svom sajtu www.poreskauprava.gov.rs u delu NOVOSTI objavila 13.4.2018. godine poziv poreskim obveznicima koji su propustili da podnesu poreske prijave, da iskoriste svoje pravo da pre otpočinjanja poreske kontrole to učine, obračunaju porez sa pripadajućom kamatom i istovremeno plate dugovanu obavezu, što ih oslobađa prekršajne i krivične odgovornosti.

 

Poreska uprava ukazuje da je unapređenjem modela kontrole i analize rizika identifikovala privredne sektore koji nedovoljno poštuju propise i ne izmiruju ili delimično izmiruju svoje poreske obaveze, a kao primer za navedeno su sprovedene kontrole u auto školama kod kojih su u skoro svim kontrolisanim subjektima utvrđene nepravilnosti u radu, odnosno nepoštovanje poreskih propisa.