Portal Centralnog registra je dostupan za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje

Datum objave: 13-11-2018


Centralni registar je izdao obaveštenje da je Portal za obveznike Centralnog registra od 13.11.2018. godine dostupan za rad u punom kapacitetu.

Rok za podnošenje prijava/odjava/promena na obavezno socijalno osiguranje biće produžen u skladu sa vremenskim trajanjem nedostupnosti Centralnog registra. Produženi rok će se sukcesivno skraćivati u narednom periodu.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h