POSEBAN INFORMACIONI SISTEM ZA KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE DOSTUPAN KORISNICIMA - 3. jul 2015. godine

Datum objave: 06-07-2015


Na sajtu Agencije za privredne registre objavljena je sledeća informacija:

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od 3. jula 2015. godine, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omugućeno sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu za sve grupe pravnih lica.

Primenom Posebnog informacionog sistema Agencije, u skladu sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, vrši se sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja sa odgovarajućom dokumentacijom za 2014. godinu u elektronskom obliku, potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom isključivo zakonskog zastupnika.

Posebno napominjemo, da je u tom sistemu obavezno obeležavanje vrste zahteva da je reč o konsolidovanom finansijskom izveštaju, zatim treba obeležiti da se radi o matičnom pravnom licu, kao i da je obveznik revizije tog konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Više informacija o konsolidovanim finansijskim izveštajima objavljeno je u delu Finansijski izveštaji - Vrste i sadržina izveštaja - Konsolidovani finansijski izveštaji.

Za dodatna objašnjenja na raspolaganju je i Info centar Agencije, na telefon broj 011 2023 350, kao i mejl adresa finizvestaji@apr.gov.rs

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 6.7.2015. godine, kao i u elektronskom izdanju IPC.Fin, u časopisu Revizor br. 16 - u pripremi)