POSTAVLJENA JE NADOGRAĐENA VERZIJA SOFTVERA ZA PLANIRANJE NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE

Datum objave: 28-12-2015


 

Na sajtu Uprave za javne nabavke (http://www.ujn.gov.rs/) je postavljena nadograđena verzija softvera za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje, verzija 3-5., kao i Uputstvo za rad sa softverom za planiranje nabavki i kvartalno izveštavanje verzija 3-5.

 

Za tehničku podršku u vezi sa radom sa softverom, naručioci se mogu obratiti Upravi za javne nabavke putem mail-a, na adresu: plan.tehnickapodrska@ujn.gov.rs