POSTOJI MOGUĆNOST DA SE ODLOŽI PRIMENA PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PDV I PREGLEDU OBRAČUNA PDV DO 1. JANUARA 2018. GODINE

Datum objave: 28-10-2016


Prema nezvaničnim informacijama kojima raspolažemo, postoji mogućnost da se odloži primena Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Službeni glasnik RS", broj 80/2016) do 1. januara 2018. godine.

 

Obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV kao sastavnog dela poreske prijave PP PDV od 1. januara 2017. godine propisana je čl. 30. i 38. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", broj 85/2015). Odlaganje primene navedene odredbe može se izvršiti samo kroz izmenu Zakona o PDV koju treba očekivati do kraja godine.

 

Očekujemo zvanično saopštenje Ministarstva finansija koje će potvrditi navedenu informaciju.

 

O svim saznanjima do kojih budemo došli blagovremeno ćemo Vas obavestiti.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a