POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA SAN MARINOM

Datum objave: 18-04-2018


U Beogradu je, 16. aprila 2018. godine, potpisan Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor).

 

U ime Vlade RS, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade RS i ministar spoljnih poslova, a u ime Republike San Marino, Ugovor je potpisao Nikola Renci, državni sekretar za spoljne poslove.

 

Zaključenje Ugovora, predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje između Republike Srbije i Republike San Marino, jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru, otklanja dvostruko oporezivanje fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države.

 

Posebno ističemo, da Ugovor stimuliše ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u San Marinu i rezidenata San Marina u Republici Srbiji.

 

Ugovorom se, takođe, obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Republike San Marino u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

 

Imajući u vidu navedeno, generalno možemo zaključiti da primena Ugovora obezbeđuje pravni preduslov za efikasnije privređivanje i konkurentnost preduzeća Republike Srbije u San Marinu, odnosno  preduzeća San Marina u Republici Srbiji, što predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje.

 

Posebno ukazujemo, da ovaj ugovor predstavlja preduslov za značajna ulaganja investitora iz San Marina u privredu Republike Srbije, odnosno stvaranje uslova za njihovo učešće u procesu privatizacije, ali i za korišćenje odgovarajućih finansijskih instrumenata za podsticanje viših oblika bilateralne ekonomske saradnje.

 

Dve strane su se dogovorile o preduzimanju mera neophodnih za što skorije potvrđivanje Ugovora, njegovo stupanje na snagu, kao i početak primene, o čemu će zainteresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

 

Nakon stupanja Ugovora na snagu, u posebnom članku ćemo objaviti osnovne i detaljnije informacije o rešenjima sadržanim u pojedinim članovima Ugovora.

 

Napominjemo da se, početkom primene Ugovora, stiču uslovi za izmenu Pravilnika o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom ("Službeni glasnik RS", br. 122/12) u smislu izostavljanja San Marina sa pomenute liste.