POTVRĐENA MULTILATERALNA KONVENCIJA O PRIMENI MERA KOJE SE U CILJU SPREČAVANJA EROZIJE PORESKE OSNOVICE I PREMEŠTANJA DOBITI ODNOSE NA PORESKE UGOVORE

Datum objave: 24-04-2018


Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Multilateralnu konvenciju o primeni mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore (ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja - UIDO; u daljem tekstu: Multilateralna konvencija).

 

Podsećamo, da je Multilateralna konvencija (u originalu na engleskom i francuskom jeziku) potpisana u Parizu 7. juna 2017. godine.

 

Zakon o potvrđivanju, kao i tekst Multilateralne konvencije (u originalu na engleskom jeziku i prevodu na srpski jezik, kao i rezervama i obaveštenjima Republike Srbije) objavljeni su u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori", broj: 3/2018 od 23. aprila 2018. godine.

 

S tim u vezi, ukazujemo da je izrada Multilateralne konvencije u skladu sa tačkom 15. OECD/G20 BEPS akcionog plana (eng. Base Erosion and Profit Shifting Action Plan) čijim donošenjem i usvajanjem se uvode nova pravila u materiji međunarodnog oporezivanja.

 

Navedeno se odnosi, na sprečavanje poreskog planiranja koje iskorišćava praznine i neusaglašenost poreskih propisa, za umanjenje poreske osnovice ili "veštačko" premeštanje (selidbu) dobiti u zemlje sa niskom ili nepostojećom poreskom jurisdikcijom - u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu.

 

Multilateralna konvencija će, u skladu sa svojim članom 34. stav 1, stupiti na snagu 1. jula 2018. godine.

 

Detaljnije o novinama koje donosi Multilateralna konvencija pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 11 i Budžet br. 10.