Povećanje penzija, a potom i fazno povećanje plata u javnom sektoru

Datum objave: 05-10-2018


Prema saopštenju Ministarstva finansija prva mera koju nadležno ministarstvo preduzima je ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija, čime će penzije u odnosu na mart 2014. godine biti povećane između 7,91 i 13,3%. Takođe predviđeno je fazno napuštanje Zakona o privremenom smanjenju plata u delu koji je obavezivao javna i javno-komunalna preduzeća da uplaćuju u republički budžet iznos uštede po osnovu smanjenja plata. Što se tiče povećanja plata, plate će se povećavati u fazama o čemu će se konkretniji podaci dati do kraja oktobra.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h