PRAVILNICI VEZANI ZA ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA U PDV

Datum objave: 11-03-2017


 

Zbog novih pravila za određivanje mesta prometa usluga koja počinju da se primenjuju od 1. aprila 2017. godine doneti su i objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 21/2017 sledeći pravilnici:

 

- Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost,

 

- Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost,

 

- Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost i

 

- Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

 

Odredbe ovih pravilnika počinju da se primenjuju od 1. aprila 2017. godine.

 

Detaljnije o ovome možete se informisati u novim brojevima časopisa REVIZOR i BUDŽET, u elektronskom paketu IPC.FiP, kao i na seminaru i obukama koje organizujemo na temu Novih pravila za određivanja mesta prometa usluga.