PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA-NOVO

Datum objave: 27-02-2016


Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava za uplatu tih računa ("Službeni glasnik RS", broj 16/2016) koji stupa na snagu 1. marta 2016. godine uređuju se se uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda, kao podračuna sistema konsolidovanog računa trezora Republike i raspored sredstava sa tih računa, kod Uprave za trezor.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i nacinu vodjenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava za uplatu tih računa ("Službeni glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014 , 64/2014, 66/2014 (ispr.), 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 i 105/2015).