PRAVO NA REFUNDACIJU PDV ZA OPREMU I HRANU ZA BEBE MOŽE SE OSTVARITI DO 1. JULA 2018. GODINE

Datum objave: 13-01-2018


Pravo na refundaciju PDV na opremu i hranu za bebe može se ostvariti do dana početka primene novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim je uređena jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, odnosno do 1. jula 2018. godine.

 

Prvi sledeći rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV na opremu i hranu za bebe je od 1. do 15. februara 2018. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h