PRAZNOVANJE DANA DRŽAVNOSTI SRBIJE - NERADNI DANI 15. I 16. FEBRUAR 2016. GODINE

Datum objave: 11-02-2016


 

U skladu sa članom 1. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011 - dalje: Zakon), u ponedeljak, 15. i utorak, 16. februar 2016. godine praznuje se Sretenje - Dan državnosti Srbije.

 

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga (član 3. stav 1. Zakona).

 

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu (član 3. stav 2. Zakona).

 

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji (član 3. stav 2. Zakona).

 

O pravima zaposlenih koji ne rade odnosno rade u dane državnog praznika detaljnije u časopisima Budžet  br. 4/16, Revizor br. 4/16 i Pravnik br. 2/16.