PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O FAKTORINGU

Datum objave: 02-04-2018


U redovnu skupštinsku proceduru upućen je Predlog izmena i dopuna Zakona o faktoringu ("Službeni glasnik RS", broj 62/2013) kojim se utvrđuje obaveza za pravna lica da dostave dokaze o upisu u registar organa koji je po propisima zemlje sedišta tog pravnog lica nadležan za vođenje registra, zatim dokaz da pravno lice nije osuđivano kao i dokaz da se ne vodi krivični postupak. Kada je u pitanju fizičko lice, predlaže se da se posle reči "osnivač" doda i reč "vlasnik".

 

Odmah po usvajanju Predloga Zakona o faktoringu, objavićemo komentar donetih izmena i dopuna Zakona o faktoringu.