PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PDV

Datum objave: 15-12-2016


 

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 15. decembra 2016. godine utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV. Najznačajnije predložene izmene Zakona o PDV odnose se na:

 

određivanje mesta prometa usluga, što je ujedno i najznačajnija izmena jer se suštinski menja pravilo za utvrđivanje mesta prometa usluga (utvrđivanje mesta prometa usluga zavisiće od toga kome je usluga pružena - licu koje ima status poreskog obveznika ili licu koje nema status poreskog obveznika u skladu sa Zakonom o PDV);

 

- oporezivanje prometa i uvoza drvenih briketa i peleta posebnom stopom PDV od 10%;

 

ukidanje obaveze posedovanja računa prethodnog učesnika u prometu kao uslova za odbitak prethodnog PDV za poreskog dužnika (osim poreskog dužnika iz člana 10. stav 2. tačka 6) Zakona o PDV);

 

odlaganje obaveza podnošenja pregleda obračuna PDV uz PDV prijavu na 1.1.2018. godine;

 

ukidanje refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe;

 

- u dobra za koja obveznik pri nabavci nema pravo na odbitak prethodnog poreza dodaju se i motocikli sa bočnim sedištem, tricikli i četvorocikli...

 

Predloženo je da se odredbe koje se odnose na određivanje mesta prometa usluga primenjuju od 1. aprila 2017. godine, dok bi se sve ostale odredbe primenjivale od 1.1.2017. godine.

 

Detaljnije o predloženim izmenama možete se informisati na našem jednodnevnom SAVETOVANJU 23. decembra 2016. godine u Beogradu.