PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 21-12-2016


 

Vlada RS na sednici održanoj dana 19. decembra 2016. godine utvrdila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i uputila ga u hitnu skupštinsku proceduru.

 

Izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru predviđeno je pomeranje početka primene ovog zakona na 1. januar 2018. godine, odnosno 1. juli 2017. godine za zaposlene u organima i organizacijama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

 

Izmenama Zakona predviđa se i rok za donošenje posebnih zakona kojima se uređuju plate i druga primanja zaposlenih u:

 

- organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave - do 1. jula 2017. godine,

 

- javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave - do 1. januara 2018. godine.