PREDLOG IZMENA I DOPUNA<br>ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Datum objave: 16-12-2016


 

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 15. decembra 2016. godine utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji će po hitnom postupku biti upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

 

Najznačajnija predložena izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, je da drugostepeni poreski postupak vodi poseban drugostepeni organ koji bi do 1. jula 2017. godine trebalo da se oformi u okviru Ministarstva finansija. To znači da će o žalbama na rešenja prvostepenog poreskog organa, umesto organ Poreske uprave, odlučivati organ u okviru Ministarstva finansija.

 

Detaljnije o predloženim izmenama možete se informisati na našem jednodnevnom SAVETOVANJU 23. decembra 2016. godine u Beogradu.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a