PREDLOG IZMENA I DOPUNA<br>ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Datum objave: 16-12-2016


 

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 15. decembra 2016. godine utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji će po hitnom postupku biti upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.

 

Najznačajnija predložena izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, je da drugostepeni poreski postupak vodi poseban drugostepeni organ koji bi do 1. jula 2017. godine trebalo da se oformi u okviru Ministarstva finansija. To znači da će o žalbama na rešenja prvostepenog poreskog organa, umesto organ Poreske uprave, odlučivati organ u okviru Ministarstva finansija.

 

Detaljnije o predloženim izmenama možete se informisati na našem jednodnevnom SAVETOVANJU 23. decembra 2016. godine u Beogradu.