PREDLOG IZMENA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I ZAKONA O ZPPPA

Datum objave: 20-02-2016


Na sednici Vlade Republike Srbije od 20. februara 2016. godine usvojen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama koji treba da omogući efikasniju realizaciju projekata od strane državnih i lokalnih organa putem javno - privatnih partnerstava, primenu transparentnih procedura u postupku traženja privatnog partnera, kao i privlačenje domaćih i stranih investitora.

 

Pored toga, na istoj sednici Vlade usvojen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojim se obezbeđuje normalizacija poslovanja poreskih obveznika, u cilju prevazilaženja poteškoća sa kojima su se suočili u prethodnom periodu.