Predlog novog carinskog zakona

Datum objave: 30-07-2018


Vlada Republike Srbije uputila je u Narodnu skupštinu Predlog Carinskog zakona na usvajanje.

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) koji je sada u primeni, zahteva nova, modernija i racionalnija rešenja zbog čega je Vlada smatrala da treba posle 8 godina primene ovog zakona, doneti novi Carinski zakon. Razlog više za ovakav stav Vlade, jeste usaglašavanje sa odredbama Carinskog zakona EU, ali i naše osnovno opredeljenje da postanemo punopravni član EU, koje je još više naglašeno otvaranjem pregovaračkog poglavlja 29 - Carinska unija i obavezama koje smo preuzeli u pogledu rokova i usklađivanja sa zakonodavnom regulativom EU.