Predlog novog carinskog zakona

Datum objave: 30-07-2018


Vlada Republike Srbije uputila je u Narodnu skupštinu Predlog Carinskog zakona na usvajanje.

Carinski zakon ("Službeni glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015 i 108/2016) koji je sada u primeni, zahteva nova, modernija i racionalnija rešenja zbog čega je Vlada smatrala da treba posle 8 godina primene ovog zakona, doneti novi Carinski zakon. Razlog više za ovakav stav Vlade, jeste usaglašavanje sa odredbama Carinskog zakona EU, ali i naše osnovno opredeljenje da postanemo punopravni član EU, koje je još više naglašeno otvaranjem pregovaračkog poglavlja 29 - Carinska unija i obavezama koje smo preuzeli u pogledu rokova i usklađivanja sa zakonodavnom regulativom EU.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a