Predlog zakona o budžetu RS za 2021. godinu i Predlog izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu

Datum objave: 21-11-2020


Na 7. sednici Vlade Republike Srbije od 20.11.2020. godine usvojeni su:

  • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu (sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za PIO za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan RFZO za 2021. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2021. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan NZS za 2021. godinu)
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, kao i
  • Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Predložene izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu, u najkraćem, odnose se na: povećanje plata zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava OSO, zatim pravo, odnosno mogućnost novog zapošljavanja i dodatnog radnog angažovanja kod korisnika javnih sredstava, kao i utvrđivanje obima preuzimanja obaveza tj, mogućnosti preuzimanja obaveza samo do iznosa koji dospeva na plaćanje do kraja tekuće godine.

Takođe, predloženo je produženje roka za uvođenje rodno odgovornog budžetiranja kod svih korisnika budžetskih sredstava do 2024. godine (umesto 2021. godine), kao i iskazivanje poreskih rashoda u opštem delu Zakona o budžetu Republike Srbije, počev od budžeta za 2022. godinu (umesto 2021. godinu).

Danom stupanja na snagu predloženih izmena i dopuna ovog zakona prestaće da važi Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Službeni glasnik RS", br. 48/2020 i 81/2020).

O navedenim izmenama i dopunama zakona možete se opširnije informisati u elektronskoj bazi IPC i u narednom broju časopisa Budžet i Pravnik.