PREDLOG ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Datum objave: 26-04-2018


Vlada Srbije usvojila je Predlog Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i uputila ga u Narodnu skupštinu na donošenje po hitnom postupku.

 

Razlog za donošenje ovog zakona leži u donošenju Zaključka Vlade Srbije dana 15. novembra 2017. godine, kojim je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Preporuka Komiteta Manival Saveta Evrope, gde je jedna od aktivnosti koja je predviđena Akcionim planom formiranje Registra stvarnih vlasnika. Osnovni cilj donošenja ovog zakona sastoji se u unapređenju postojećeg sistema otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i usaglašavanja naše zakonodavne regulative sa svim Međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Odmah po donošenju ovog zakona u Narodnoj skupštini, daćemo bliža objašnjenja njegove primene u narednim brojevima časopisa.