PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Datum objave: 24-04-2018


Vlada Srbije utvrdila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti i uputila ga u skupštinsku proceduru na usvajanje. Osnovni cilj donošenja ovog zakona je sprečavanje pranja novca i suzbijanje finansiranja terorizma i terorističkih akata u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

 

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti donet je pre pet godina ("Službeni glasnik RS", br. 95/2013), i ovo je prva njegova izmena i dopuna, kako bi u zakon bile ugrađene određene mere i aktivnosti, a koje treba da se sprovedu do juna 2018. godine, utvrđene u Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni glasnik RS", br. 5/2013).

 

Odmah po donošenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, u našim časopisima objavićemo tekst o bližoj primeni navedenog zakona.