Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju

Datum objave: 09-11-2018


Vlada Srbije na sednici održanoj 8.11.2018. godine usvojila je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i uputila ga u Narodnu Skupštinu na donošenje po hitnom postupku.

Razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku leži u donošenju Zaključka Vlade Srbije dana 21. juna 2018. godine, kojim je usvojila Program za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2018-2019. godine sa Akcionim planom. Osnovni cilj za donošenje ovog zakona sastoji se u poboljšanju pravnog okvira za zaštitu prava poverilca, omogućavanje veće transparentnosti podataka i razmenu informacija između stečajnog upravnika i poverilaca, kao i obezbeđenje veće izvesnosti u pogledu troškova stečajnog postupka.

Detaljnije o izmenama Zakona pisaćemo u časopisima Revizor i Budžet.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h