PREDLOG ZAKONA O OGLAŠAVANJU

Datum objave: 19-01-2016


 

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije mišljenje o Predlogu zakona o oglašavanju kojim treba između ostalog bliže da se reguliše sledeće:

 

• obaveza državnih organa da oglašavanje u medijima vrše bez ugovaranja usluga posredničkih agencija;

• kriterijumi za ocenu opravdanosti i svrsishodnosti oglašavanja organa javne vlasti i zaključenje ugovora o pružanju usluga bez naknade između državnih organa i medija,

• zabrana ugovaranja usluga medijske promocije i oglašavanja javnih preduzeća koja imaju monopol na tržištu, osim oglašavanja koje je u direktnoj vezi, odnosno od kog zavisi obavljanje osnovne delatnosti konkretnog preduzeća.

 

Jedan od ključnih doprinosa koje bi usvajanje ovog zakona trebalo da obezbedi da se jasno, dosledno i potpuno urede kriterijumi oglašavanja državnih organa i organizacija, a što bi za pozitivne efekete od sprovođenja navedenog zakona u periodu koji sledi, trebalo da obezbedi zabranu podsticanja diskriminacije, kao i zabranu diskriminacije oglašivača.