PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU

Datum objave: 23-05-2018


U skupštinsku proceduru, upućen je Predlog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, imajući u vidu da do sada nije postojao ovakav tip zakona u našem zakonodavstvu.

 

Osnovni ciljevi ovog Zakona su unapređenje prava korisnika finansijskih usluga i dodatna zaštita tih korisnika, zatim preciziranje određenih praktičnih pitanja kod ugovaranja na daljinu, uključujući i usklađivanje našeg zakonodavstva s pravom Evropske unije.

 

Ovim Zakonom predlaže se da, donošenjem Zakona prestaju da važe odredbe člana 29. st. 9. i 10. i člana 37. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Službeni glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 (dr. zakon)).

 

U cilju potpunijeg objašnjenja primene donetog Zakona, objavićemo opširan tekst o njegovoj upotrebi u praksi.