Predložene su izmene i dopune Carinskog zakona

Datum objave: 21-11-2022


Na sednici održanoj 17. novembra 2022. godine, Vlada RS usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.

S obzirom na osnovno opredeljenje Republike Srbije da postane punopravan član Evropske unije, neophodno je dalje usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva, uključujući i carinske propise, sa zakonodavnom regulativom Evropske unije. Ova obaveza je još više izražena otvaranjem pregovaračkog Poglavlja 29 - Carinska unija i obavezama koje je Republika Srbija preuzela u pogledu rokova za usklađivanje sa carinskim zakonodavstvom Evopske unije. Usvajanjem Carinskog zakona Republike Srbije krajem 2018. godine ova obaveza Republike Srbije u pogledu usaglašavanja carinskog zakonodavstva sa carinskim zakonodavstvom Evropske unije je u znatnoj meri ispunjena.

U cilju daljeg usaglašavanja naše regulative sa regulativom Evropske unije predložene su izmene i dopune u vezi sa:

- ponašanjem učesnika u carinskom postupku suprotno propisanim normama i

- zaštitnim merama u vezi sa robom koja je predmet prekršaja.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".