Predstavljen je elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika

Datum objave: 16-01-2019


Ministarstvo poljoprivrede je, u okviru projekta "Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika u poljoprivredi“, u saradnji sa NALED-om, predstavilo elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi odnosno portal www.sezonskiradnici.gov.rs.

Obaveza prijavljivanja sezonskih radnika propisana je Zakonom o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Službeni glasnik RS", broj 50/2018) i putem ovog portal će se vršiti prijave i odjave sezonskih radnika u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

U periodu od januara do aprila 2019. godine biće organizovano 60 obuka za korišćenje portala: sezonskiradnici.gov.rs za potencijalne poslodavce - pravna i fizička lica koja angažuju sezonske radnike. Tačan raspored obuka biće postavljen na www.sezonskiradnici.gov.rs. u toku januara 2019.

Obuke će biti organizovane u budućim servisnim centrima pri jedinicama lokalne samouprave i biće namenjene za poslodavce iz sektora poljoprivrede, kao i predstavnike institucija i zaposlene u servisnim centrima.