PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA PODSTICAJA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA

Datum objave: 07-02-2017


 

Obrazac Prijave za učestvovanje u postupku dodele sredstava podsticaja za privlačenje direktnih investicija objavljen je u Pravilniku o obrascu prijave za dodelu sredstava podsticaja ("Službeni glasnik RS“, broj 7/2017), a isti podnosi privredni subjekt koji, saglasno Zakonu o ulaganjima ("Službeni glasnik RS"", broj 89/2015) i Uredbi o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija ("Službeni glasnik RS“, broj 110/2016) ispuni potrebne uslove da može koristiti sredstva podsticaja za privlačenje direktnih investicija.

 

O primeni odredbi Zakona o ulaganjima pisali smo u časopisu REVIZOR br. 26/2015, a o bližoj primeni uslova i načina podnošenja prijave, kriterijumima kod dodele sredstava, o obaveznim sredstvima obezbeđenja i samoj kontroli dodele sredstava podsticaja, kako za male, tako i za srednje odnosno velike privredne subjekte, objavićemo tekst u časopisu REVIZOR br. 6/2017.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h