Primedbe na katalog radnih mesta nameštenika u državnim organima i organima SP i JLS do 31. avgusta 2018. godine

Datum objave: 08-08-2018


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pripremilo predlog Kataloga radnih mesta nameštenika u sklopu Kataloga radnih mesta pratećih, pomoćno - tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, koji je sastavni deo Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.

Komentari, predlozi i sugestije na Katalog radnih mesta pratećih, pomoćno - tehničkih poslova i nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, mogu se dostaviti pisanim putem, na adresu: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs do 31. avgusta 2018. godine.

 Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave nalaze se:

  • Katalog radnih mesta pratećih i pomoćno - tehničkih poslova i nameštenika u organima državne uprave, organima autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;
  • Tabela za komentare i sugestije;
  • Tabela za predlog novog radnog mesta.