Produžen rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Datum objave: 04-05-2022


Važenje Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, produženo je do 31. maja 2023. godine.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe ("Službeni glasnik RS", broj 51/2022) zaključili su Vlada, Sindikat uprave Srbije, Sindikat zaposlenih u pravosudnim organima Republike Srbije i Sindikat organizacija pravosudnih organa Srbije.

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj 51/2022) zaključili su Vlada, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije i reprezentativni sindikat - Sindikat uprave Srbije.

Oba sporazuma stupaju na snagu 7. maja 2022. godine.