PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U RS

Datum objave: 30-01-2018


Reprezentativni sindikat u oblasti zdravstva i socijalne zaštite i Vlada RS zaključili su dana 29. januara 2018. godine, Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (dalje: PKU za socijalnu zaštitu u RS), koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 8/2018 i koji je stupio na snagu 1. februara 2018. godine. Važenje PKU za socijalnu zaštitu u RS produženo je do 31. januara 2019. godine.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h