PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U RS

Datum objave: 30-01-2018


Reprezentativni sindikat u oblasti zdravstva i socijalne zaštite i Vlada RS zaključili su dana 29. januara 2018. godine, Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (dalje: PKU za socijalnu zaštitu u RS), koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 8/2018 i koji je stupio na snagu 1. februara 2018. godine. Važenje PKU za socijalnu zaštitu u RS produženo je do 31. januara 2019. godine.