PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA USTANOVE KULTURE

Datum objave: 01-02-2018


 

Reprezentativni sindikati u oblasti kulture i Vlada RS zaključili su dana 26. januara 2018. godine Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (dalje: PKU za ustanove kulture) koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 8/2018 i koji je stupio na snagu 31. januara 2018. godine.

 

Važenje PKU za ustanove kulture produženo je do 31. decembra 2018. godine.