PRODUŽENO JE VAŽENJE PKU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Datum objave: 15-01-2018


Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva i Vlada RS zaključili su dana 12. decembra 2017. godine Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (dalje: PKU za zdravstvene ustanove) koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 3/2018 i koji je stupio na snagu 13.1.2018. godine.

Važenje PKU za zdravstvene ustanove produženo je do 31. decembra 2018. godine.