PROPISAN JE NOVI OBRAZAC POTVRDE PPP-PO

Datum objave: 13-03-2017


 

Na osnovu člana 41. stav 13. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/2002, ... i 108/2016) donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 21/2017 i stupio je na snagu 11. marta 2017. godine.

 

Pravilnikom je ranije važeći Obrazac PPP-PO, zamenjen novim Obrascem PPP-PO - Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 20__. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

 

Ovim pravilnikom su u članu 1. Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku ("Službeni glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 (ispr.) i 14/2016) izvršene sledeće  izmene:

 

• U polje pod rednim brojem 4.1 Potpis odgovornog lica - upisuje se prezime i ime odgovornog lica kod isplatioca prihoda.

 

• U polje pod rednim brojem 5.1 Napomena - ukoliko je iznos zarade iz čl. 13. do 14b Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, ... i 112/2015), koju je isplatilac prihoda/poslodavac isplatio fizičkom licu - rezidentu Republike koji je upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica - rezidente Republike, viši od iznosa iskazanog na rednom broju 3.2 Bruto prihod, ovde se iskazuje iznos te razlike.

 

Napomena: Rok za izdavanje potvrde o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za 2016. godinu bio je 31. januar 2017. godine.