PROPISAN JE NOVI Obrazac PPDG-3R - PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE

Datum objave: 18-05-2018