Propisan je Obrazac PPD - Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica

Datum objave: 18-01-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 3/2020 objavljen je Pravilnik o obrascu zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu olakšica za zapošljavanje (dalje: Pravilnik) koji stupa na snagu 25. januara 2020. godine, a primenjuje se od 1. marta 2020. godine.

Pravilnikom  je propisan obrazac zahteva za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarada novozaposlenih lica za koje poslodavac koristi olakšice za zapošljavanje po čl. 21v i 21d Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/02 (dr. zakon), 135/2004, … , 113/2017, 95/2018 i 86/2019) i čl. 45. i 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, … , 13/2017, 95/2018 i 86/2019).

Zahtev se podnosi isključivo u elektronskom obliku na Obrascu PPD - Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica.

Detaljnije o novinama koje donosi navedeni pravilnik možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FIP i narednom broju časopisa Revizor.