PROPISANA SU TRI NOVA UPLATNA RAČUNA ZA UPLATU OBAVEZE PO OSNOVU AKCIZE

Datum objave: 06-07-2015


Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", broj 59/2015), a kao posledica izmena Zakona o akcizama, uvedena su tri nova uplatna računa, i to:

840-717231843-18 – Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta proizvedenih u zemlji,

840-717232843-25 – Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu,

840-717613843-73 – Akciza za električnu energiju za krajnju potrošnju.

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 6.7.2015. godine, kao i u elektronskom izdanju IPC.Fin)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a