PROPISANA SU TRI NOVA UPLATNA RAČUNA ZA UPLATU OBAVEZE PO OSNOVU AKCIZE

Datum objave: 06-07-2015


Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS", broj 59/2015), a kao posledica izmena Zakona o akcizama, uvedena su tri nova uplatna računa, i to:

840-717231843-18 – Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta proizvedenih u zemlji,

840-717232843-25 – Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta pri uvozu,

840-717613843-73 – Akciza za električnu energiju za krajnju potrošnju.

(Ova vest je objavljena na našem sajtu 6.7.2015. godine, kao i u elektronskom izdanju IPC.Fin)