PROPISANE SU KAMATNE STOPE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM VAN DOHVATA RUKE ZA 2018. GODINU

Datum objave: 10-03-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 18/2018 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2018. godinu, koji stupa na snagu 17. marta 2018. godine

 

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2018. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

 

Detaljnije o ovome možete se informisati od 12. marta u elektronskom paketu IPC.FiPonline aplikaciji ipcpropisi.rs,  odnosno od 14. marta u štampanom izdanju časopisa Revizor br. 7

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h