PROTOKOL O REGULISANJU MEĐUSOBNIH OBAVEZA PO OSNOVU NAMIRENJA ODŠTETNIH ZAHTEVA PIO FONDOVA SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE

Datum objave: 22-12-2015


Predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske su 22. 12. 2015. godine potpisali Protokol o regulisanju međusobnih obaveza po osnovu namirenja odštetnih zahteva PIO fondova Srbije i Republike Srpske.

 

Protokolom su utvrđeni način i rokovi izmirenja međusobnih potraživanja po osnovu ispostavljenih odštetnih zahteva u postupku ponovnog obračuna penzija između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS, u ukupnom iznosu od približno 4,5 miliona evra.

 

Po tom osnovu, PIO Republike Srpske duguje PIO Srbije 4,5 miliona evra, dok dug Srbije iznosi 166.000 evra.

 

Fond PIO Republike Srpske dug od 4,5 miliona evra izmirivaće u naredne četiri godine u jednakim ratama.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h