RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Datum objave: 22-06-2018


Na sajtu Ministarstva finansija objavljena je radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

 

Sva zainteresovana lica mogu da dostave eventualne primedbe i sugestije na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 26. juna 2018. godine, do kraja radnog vremena.